Cúrsaí do mhúinteoirí 2017

Ag teacht lenár n-aidhm teagasc agus foghlaim na Gaeilge a chur chun cinn in Éirinn agus thar lear, déanann Oideas Gael freastal ar mhúinteoirí, idir mhúinteoirí scoile agus iad siúd atá i mbun ranganna do dhaoine fásta, agus iad ag iarraidh a gcuid scileanna teanga sa seomra ranga a fheabhsú. Tá go leor cúrsaí dírithe ar mhúinteoirí ar an chlár againn do 2017!

Cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe an SCG/OCG

grupa_sahalla.jpg

Is scéimeanna iad OCG agus SCG do mhúinteoirí scoile i bPoblacht na hÉireann a bhain cáilíocht amach agus iad thar lear. Cuireann muid sainchúrsaí ullmhúcháin do na scrúduithe SCG/OCG ar fáil faoi stiúir oidí a bhfuil taithí na mblianta agus an-eolas ar riachtanais na scrúduithe acu.

Beidh dhá cheann de na cúrsaí seo ar siúl go luath: ceann ag deireadh na míosa seo agus ceann i mí Aibreáin. Féach an t-eolas uilig anseo. Beidh cúrsaí ullmhúcháin eile ar siúl níos moille i mbliana agus cuirfear eolas fúthu sin ar fáil ar an suíomh.

Agus, ar ndóigh, is fiú go mór freastal ar aon cheann dár gcúrsaí seachtaine nó deireadh seachtaine teanga ar mhaithe le do chuid Gaeilge a chleachtadh agus feabhas a chur ar do líofacht sa teanga.

Cúrsaí EPV

28130883600_c1874922e3_o.jpg

Cuireann an scéim Saoire Phearsanta Bhreise (nó EPV), faoi stiúir Roinn Oideachais na hÉireann, deis ar fáil do mhúinteoirí scoile a bheith i dteideal laethanta saoire breise i ndiaidh dóibh freastal ar chúrsa aitheanta traenála.

Dheimhnigh an Roinn Oideachais agus Scileanna le gairid go gceadófar Cúrsaí Samhraidh don bhliain 2017 ó thús mhí Iúil. Tá an chuid is mó de chúrsaí Oideas Gael aitheanta i gcomhair laethanta EPV, ónár gcúrsaí Gaeilge go cúrsaí ceoil agus ceardaíochta. Is féidir amharc ar liosta na gcúrsaí aitheanta agus clárú i gcomhair saoire foghlama ar leith anseo!

Múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta

9101327922_e2bdfe3b56_b.jpg

Cúrsa oiliúna é seo le haghaidh múinteoirí ar mian leo na scileanna riachtanacha a shealbhú chun comhrá Gaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta. Tuigeann muid gur minic go mbíonn daoine, i ndiaidh tréimhse a chaitheamh i mbun an teanga a fhoghlaim, ag iarraidh dul abhaile agus an Ghaeilge a mhúineadh ina bpobal fein. Mar sin, tá an cúrsa seo oiriúnach:

  • do mhúinteoirí nach bhfuil mórán taithí acu;
  • do mhúinteoirí nach bhfuil aon cháilíocht fhoirmiúil (ar nós an Ard-Teastais san Oideachas) acu;
  • do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile ar mian leo níos mó eolais a fháil faoi mhúineadh daoine fásta.

Faigh tuilleadh eolais faoin chúrsa ar shuíomh gréasáin Oideas Gael.


Mar sin, tapaigh an deis chun barr feabhais a chur do chuid scileanna teanga i mbliana — déanann taithí máistreacht!

Clár Chúrsaí Oideas Gael 2016 ar fáil

Toraigh

Fillfidh an cúrsa ar Shaibhreas na Gaeilge ar Oileán Thoraí in 2016.

Tá foireann Oideas Gael ar bís lenár gclár úr cúrsaí Gaeilge agus laethanta saoire cultúrtha don bhliain 2016 a fhógairt. Beidh cúrsaí ar siúl againn i dtrí cheantar éagsúla de chuid Ghaeltacht Thír Chonaill an bhliain seo chugainn.

Mar is iondúil, is iad na cúrsaí teanga croílár chlár Oideas Gael.  Beidh idir chúrsaí seachtaine agus deireadh seachtaine Gaeilge ar siúl i nGleann Cholm Cille agus i nGleann Fhinne ó cheann ceann na bliana 2016 agus iad ag freastal ar gach leibhéal teanga. Beidh roinnt sainchúrsaí ann agus iad ag plé le Múineadh na Gaeilge, le Cruinneas sa Ghaeilge agus leis an Aistriúchán. Sa bhreis air sin, i ndiaidh dúinn cúrsa píolótach faoi stiúir an Dr Seosamh Mac Muirí a thriail ar Oileán Thoraí i mbliana tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Saibhreas na Gaeilge ag filleadh ar an oileán an samhradh seo chugainn. Bhain na rannpháirtithe sa chéad leagan den chúrsa seo ardsult as a dtaithí ar Thoraigh agus ba mhór againn ceangal a dhéanamh le pobal Gaeltachta eile.

Dóibh siúd ar mhaith leo saoire ghníomhach phléisiúrtha de chineál eile agus iad ag cur lena gcuid eolais agus scileanna i réimsí eile, tá raidhse chúrsaí eile ar fáil, mar atá, Siúl Sléibhe, Ag Cur Eolais ar an Timpeallacht, Grianghrafadóireacht DhigiteachSeinm na Feadóige, An Chláirseach, An Bodhrán, agus An Fhíodóireacht. Tháinig athruithe i gceist ar dhá chúrsa eile i mbliana nuair a chuir muid fáilte roimh an Dr Brian Lacey mar stiúrthóir na Scoile Samhraidh Seandálaíochta agus roimh Mhicheál Ó Dochartaigh mar mhúinteoir ar chúrsa amháin sa Phéintéireacht agus sa Sceitseáil. Déanfar gnéithe éagsúla de chultúr, de theanga agus d’ealaíona na nGael a fhí le chéile mar chuid den Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir i mí Iúil, ar príomhchúrsa aitheanta Oideas Gael é.

Agus, ar ndóigh, níl cúrsaí 2015 uilig thart go fóill. Beidh cúrsaí Gaeilge mar aon le cúrsa i Seinm na Feadóige ar siúl le linn an deireadh seachtaine 23-26 Deireadh Fómhair.  Beidh suim ag múinteoirí scoile a bhain cáilíocht amach taobh amuigh d’Éirinn sa Chúrsa Ullmhúcháin do Scrúduithe an OCG/SCG a bheidh ar bun ón Luan 26 Deireadh Fómhair go dtí an Aoine 30 Deireadh Fómhair.

Tá gach eolas le fáil ar ár suíomh gréasáin. Tá muid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh!

Rang ar an chláirseach ag Oideas Gael

60 Bliain i gCloch

Michael_Herity_profile__1__pdf

 

Seandálaí agus scoláire iomráiteach é an Dr Michael Herity. Beidh aithne ag muintir Oideas Gael air mar stiúrthóir Scoil Samhraidh Seándálaíochta an Ath McDyer a raibh sé ina bun ar feadh 30 bliain. Is é a scríobh Gleann Cholm Cille: 5,000 bliain i gcloch, cuntas ar oidhreacht sheandálaíoch an cheantair.

D’éirigh an Dr Herity as stiúrthóireacht na Scoile anuraidh ach tháinig ar ais i mbliana chun caint a thabhairt uaidh maidir lena shaol mar sheandálaí le 60 bliain anuas. Thapaigh muid an deis aitheantas a thabhairt dá shaothar ceannródaíoch chun seandálaíocht an Ghleanna a thabhairt chun solais agus saothar ealaíne, arna choimisiúnú ó Gerald Buchanan ag Crow Pottery, a bhronnadh air.

Foilsíodh alt le Kathleen M. Mangan ag cur síos ar an ócáid agus ar shaothar an Dr Herity i nGleann Cholm Cille sa Donegal Democrat an tseachtain seo:

Urged more than 30 years ago by community organizing legend Father James McDyer, Dr. Herity founded the Archaeology Summer School to bring interested people to the Glen to learn more about the region’s rich history. In outdoor sessions, Dr. Herity encouraged participants to study the evidence of the monuments in their context, to deduce their original form and use. He invited guest archaeologists to further engage students, including David McGuinness, Brian Lacey, Seamus Caulfield, Dorothy Kelly and Markus Redmond over the years. To this day, the school continues to attract interested people from around the globe. And it has been featured in National Geographic.

Thig leat an scéal a léamh ina iomlán anseo.

Scoláireachtaí d’Fhoghlaimeoirí Fásta Gaeilge ar chúrsaí Oideas Gael le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge

Cúrsa in Oideas Gael 2014

Tá áthas ar Oideas Gael a fhógairt go bhfuil scoláireachtaí ar fáil do dhaoine fásta ar a chuid cúrsaí Gaeilge i nGleann Cholm Cille agus ar An Choimín, Gleann Fhinne. Beidh cúrsaí ar siúl gach seachtain as seo go deireadh mhí Lúnasa agus iad ar gach uile leibhéal ó ghlantosaitheoir go cainteoirí líofa.

Ní mór dóibh siúd ar a mbronnfar scoláireacht a bheith ina gcónaí i dTuaisceart Éireann agus beidh orthu clárú roimh ré le Scéim LÍOFA 2015.  Thig sin a dhéanamh ach dul anseo.

Tabharfar tús áite dóibh siúd nach raibh deis acu Gaeilge a fhoghlaim ar scoil nó nach bhfuil d’acmhainn acu freastal ar chúrsa gan cuidiú scoláireachta.

Tá fáilte roimh iarrthóirí glaoch ar oifig Oideas Gael ag +353 74 97 30248 nó r-phost a sheoladh chugainn ag oideasgael@eircom.net.

Tá Oideas Gael faoi mhórchomaoin ag Foras na Gaeilge as an scéim seo a mhaoiniú.

Tá sonraí chúrsaí Oideas Gael ar fáil ag www.oideasgael.ie.

Rannpháirtithe ar chúrsa de chuid Oideas Gael

Thug muid an samhradh linn

Sos Tae Oideas Gael, Samhradh 2014

Tháinig críoch le samhradh spraíúil eile cúrsaí in Oideas Gael ag deireadh mhí Lúnasa. Le tríocha bliain anuas tá daoine ag triail ar Ghleann Cholm Cille agus ar Ghleann Fhinne le sult a bhaint as ár gcultúr dúchais. Gabhann muid ár mbuíochas le gach duine a thug cuairt orainn i mbliana, idir sheanchairde agus chairde nua. Ná déan dearmad ach oiread go bhfuil seans amháin eile agat cúrsa a dhéanamh le hOideas Gael i mbliana. Cé gur thóg muid sos beag (an-bheag) ní raibh muid dímhaoin ar feadh i bhfad! Léigh leat go bhfeicfidh tú cad é a bhí ar bun againn…

Samhradh sa dá Ghleann

Samhradh ar leith a bhí ann i mbliana ar roinnt bealaí. D’fhág muid slán le roinnt múinteoirí atá ina ndlúthchuid d’fhoireann Oideas Gael le fada an lá, mar atá, an t-ealaíontóir aitheanta Kenneth King agus stiúrthóir na Scoile Samhraidh Seandálaíochta An tOllamh Emeritus Michael Herity. Beidh siad linn arís, gan amhras, mar chuid de mhuintir Oideas Gael agus tá muid ag dúil le fáilte a chur roimh páirtnéirí nua ina n-ionad (tuilleadh faoi seo i mblagmhír eile go luath). Cúis áthais dúinn ab ea líon na gcuairteoirí nua a tháinig chugainn in 2014 agus tharraing mac léinn nua amháin – An tAire Stáit Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha Joe McHugh, T.D. – aird go leor ar iardheisceart Thír Chonaill. Ní hé an t-aon aoi aitheanta a bhí againn thar na blianta, ar ndóigh, agus ba dheas linn moladh a fháil ó John Finn, réalt na sraithe teilifíse Cold Case agus scannán nua Tom Collins An Bronntanas:

“I had been to Irish classes at the Irish Arts Center in New York over the years, but my visit to Glen was a huge leap and Liam (Ó Cuinneagáin) makes it such a great experience. I want to thank him, Colette (McDevitt), Siobhán (Ní Churraighín), Gearóidín (Nic Ghongail) for all their help.”

An t-aon údar díomá a bhí againn i mbliana ab ea an deireadh anabaí a tháinig le Beo! (www.beo.ie). Áirítear Beo! ar cheann na de hirisí Gaeilge is rathúla, is nuálaíche, agus is aitheanta dá raibh riamh ann. Cuireann muid fáilte, áfach, roimh sheirbhís nuachta nua RTÉ, roimh an nuachtán ar líne Tuairisc.ie, agus roimh shuíomh úrna Nós* atá le teacht go luath. Tá taisce taithí agus taighde ag Oideas Gael de thoradh an dua a chaith muid le Beo! agus beidh muid ag faire ar réimse na meán go ceann tamaill le feiceáil an ndéantar freastal ceart ar phobal na Gaeilge i gcéin is i gcóngar.

Bronnann an tAire Stáit Gaeltachta, Joe McHugh, T.D., teastas Fulbright ar Katherine McCormack, 30 Iúil 2014.

Bronnann an tAire Stáit Joe McHugh, T.D., teastas Fulbright ar Katherine McCormack, 30 Iúil 2014 – a chéad dhualgas oifigiúil mar Aire Stáit na Gaeltachta.

An Ghaeltacht Dhomhanda

Baineann muid an-sult as bualadh lenár gcairde ar fud an domhain an t-am seo bliana. I mí Lúnasa bhí Liam i láthair ag Féile Interceltique Lorient sa Bhriotáin. Ba é seo an chéad uair dúinn freastal ar an imeacht seo agus ócáid spleodrach chultúrtha a bhí ann. I mí Mheán Fómhair ghlac múinteoirí Oideas Gael páirt i nDeireadh Seachtaine Gaeltachta San Francisco, imeacht tábhachtach a bhfuil caidreamh fada againn leis, agus ina dhiaidh sin thug Liam caint uaidh ag an chomhdháil thras-Atlantach Golden Bridges i mBostún. Agus, don chéad uair, reáchtáladh Deireadh Seachtaine Gaeilge mar chuid d’Fhéile na hÉireann, Oulu, san Fhionlainn i gcomhar le hOideas Gael.

Súil Siar agus ar Aghaidh

Is féidir breathnú siar ar imeachtaí na bliana seo ar ár gcuntais Facebook agus Flickr.

Níl cúrsaí Oideas Gael críochnaithe don bhliain 2014 go fóill, áfach. Beidh idir chúrsa deireadh seachtaine sa Ghaeilge agus chúrsa deireadh seachtaine i Seinm na Feadóige ar siúl ó 24-27 Deireadh Fómhair móide cúrsa ullmhúcháin do scrúduithe an SCG/OCG do mhúinteoirí ó 26 Deireadh Fómhair – 1 Samhain.

Anuas air seo, tá dátaí chúrsaí Oideas Gael 2015 ar fáil ar an suíomh anois agus tuilleadh eolais le teacht ar an bhlag seo go luath!

Féile na hÉireann, Oulu, An Fhionlainn

Féile na hÉireann, Oulu
Deireadh Fómhair 1-5, 2014
Oulu, An Fhionlainn

www.irkku.fi

festival-logo

Beidh Féile na hÉireann ar siúl don 9ú bliain ar 1-5 Deireadh Fómhair 2014 in Oulu, An Fhionlainn. Léiríonn an fhéile iontach seo, atá lonnaithe in áit ar leith i dtuaisceart na hEorpa, an chuid is fearr de chultúr na hÉireann do lucht éisteachta ó i bhfad is i gcéin.

Deir a lucht leanúna gur seo féile ar leith atá “lán le craic, le fáilte agus le cairdeas”. Beidh féile na bliana 2014 lán le tallann d’achan chinéal leis an chuid is fearr de cheoltóirí na hÉireann i láthair. Beidh an Raw Bar Collective, Caitlín Nic Gabhann, Ciarán Ó Maonaigh, agus Socks in the Frying Pan ag seinm leis an chuid is fearr de bhannaí áitiúla don dá thráthnóna. Beidh na deirfiúracha Tríona and Maighréad Ní Dhomhnaill ag imirt draíochta ar an lucht éisteachta sula dtagann Martin Hayes and Dennis Cahill ar stáitse agus iad ag seinm don chéad uair san Fhionlainn.

Lena chlár aitheanta ilghnéitheach, i measc na n-imeachtaí eile ag an fhéile beidh seisiúin scéalaíochta ann do dhaoine óga agus do dhaoine fásta le hÉamonn Keenan; beidh ceardlanna ceoil le Anna Barriscale (Ragús) agus le Caitlín Nic Gabhann (Riverdance), agus ranganna damhsa d’achan duine ón fhoghlaimeoir go hardrang. Beidh mionfhéile a bhaineann le scannánaíocht na hÉireann mar fhéile lastigh den fhéile, lán le scannáin ar buaiteoirí gradam iad. Tá an amharclann mar chuid thábhachtach den fhéile le Silent, arna scríobh agus arna léiriú ag Pat Kinevane, ar cheann de phríomh-imeachtaí na féile. Cuirfidh an file Éireannach John Montague a ainm leis an liosta filí iomráiteacha a léigh a gcuid filíochta in Oulu.

An bhfuil Gaeilge agat?

Don chéad uair, beidh deireadh seachtaine Gaeilge ar siúl i gcomhar le hOideas Gael. Don dara bliain as a chéile, is ann a bheidh craobh náisiúnta Chumann Lúthchleas Gael na Fionlainne agus na Oulu Elks ag imirt i gcoinne na Helsinki Harps; an cluiche CLG is faide ó thuaidh ar an domhan. Beidh lear mór seisiún agus imeachtaí eile i rith an lae ag cur leis na ceolchoirmeacha; is áit ar dóigh é do cheoltóirí castáil le ceoltóirí eile agus ceol traidisiúnta na hÉireann a cheiliúradh.

Fáilte go Oulu, An Fhionlainn, don Fhéile Éireannach is faide ó thuaidh ar domhan!.

Thig tuilleadh eolais ar óstáin, pacáistí ticéidí agus taisteal a fháil ar www.irkku.fi or nó scríobh chuig info@irkku.fi. Beidh an clár iomlán ar fáil ar an suíomh ó 4 Lúnasa ar aghaidh.

Tá Oulu, An Fhionlainn, furasta le teacht air agus tá muid ag súil go mór le tú a fheiceáil ann.

hayes-cahillW250H157

maighread-dhomhnaillW250H157

Scoláireachtaí d’Fhoghlaimeoirí Fásta Gaeilge ar Chúrsaí Oideas Gael

Tá áthas ar Oideas Gael a fhógairt go bhfuil scoláireachtaí ar fáil do dhaoine fásta, le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge, ar a chuid cúrsaí Gaeilge i nGleann Cholm Cille agus ar An Choimin, Gleann Fhinne. Beidh cúrsaí ar siúl gach seachtain as seo go deireadh mhí Lúnasa agus iad ar gach uile leibhéal ó ghlantosaitheoir go cainteoir líofa.

Beidh ar an té ar a mbronnfar scoláireacht clárú roimh ré le scéim LÍOFA 2015 agus thig sin a dhéanamh anseo.

Tabharfar tús áite dóibh siúd nach raibh deis acu Gaeilge a fhoghlaim ar scoil nó nach bhfuil d’acmhainn acu freastal ar chúrsa gan cuidiú scoláireachta.

Tá fáilte roimh iarrthóirí glaoch ar oifig Oideas Gael ag +353 74 97 30248 nó ríomhphost a sheoladh chugainn ag oideasgael@eircom.net.

Tá Oideas Gael faoi mhórchomaoin ag Foras na Gaeilge as an scéim seo a mhaoiniú.
Tá sonraí maidir le cúrsaí Oideas Gael ar fáil ag: www.oideasgael.ie

foras logo daite